Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục trường MN Mùn Chung

Thứ sáu - 27/03/2020 11:17
Kế hoạch chiến luọc phát triển giáo dục trường MN Mùn Chung giai đoạn 2015-2020
PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG MN MÙN CHUNG

Số: 03/KH-MNMC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Mùn Chung, ngày 15  tháng 9  năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 TRƯỜNG MẦM NON MÙN CHUNG GIAI ĐOẠN 2015-2020
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
    Trường Mầm non Mùn Chung được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số: 535/QĐ-UBND ngày 18/8/2007 của UBND huyện Tuần Giáo. Sau 10 năm thực hiện nhiệm vụ với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhưng nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo, của Đảng chính quyền xã và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh giúp nhà trường từng bước phát triển hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường. Đến nay nhà trường duy trì ổn định các hoạt động, đang đầu tư nâng cao chất lượng phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong giai đoạn 2015-2020.
          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2015-2020, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển cña nhµ tr­êng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi hiện nay.
I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
1. Đặc điểm tình hình nhà trường
1.1 Môi trường bên trong
a. Điểm mạnh
Năm học 2015-2016
* VÒ ®i ngũ cán bộ, giáo viên,  nhân viên
Tæng sè CB GV CNV 29 đ/c. Trong đó: CBQL 03, GV 22,  NV 04.
          Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, Chính quyền địa phương về các hoạt động của trường.
          Trường có Chi bộ nên thuận tiện cho việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ trong tất cả các hoạt động của nhà trường.
          Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình năng nổ trong công tác, 100% giáo viên đạt chuẩn và 75% trên chuẩn. Có nhiều kinh nghiệm và vận dụng phương pháp linh hoạt sáng tạo trong việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.
          Năm học 2015-2016 có 03 giáo viên tham gia Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp huyện đạt và được công nhận 03/03 giáo viên đạt 100%.
          Tham gia các phong trào, hội thi của ngành tổ chức đều đạt giải.
          Các lĩnh vực khác về tổ chức quản lý tài chính, kiểm tra, thi đua, Công đoàn, Chi đoàn trong nhà trường hoạt động đạt hiệu quả cao.
          Phối hợp tốt với phụ huynh trong tất cả các hoạt động của nhà trường.
          * Về học sinh
 Tổng số 17 nhóm, lớp với 393 trẻ.
Trong đó: Trẻ dân tộc 364 trẻ; nữ 197 trẻ; nữ dân tộc 183 trẻ
Học sinh khuyết tật học hòa nhập 01/01 trẻ
* VÒ cơ sở vật chất
Phòng học: 17 phòng. Trong ®ã: Phòng học nhà tạm 17 phòng.
Văn phòng trường: 01 phòng nhà tạm.
Công trình vệ sinh: 06 công trình bằng nhà tạm.
*Thành tích
          Năm học 2012-2013: Đạt danh hiệu Tập thể “Lao động tiên tiến”.
          Năm học 2013-2014: Đạt danh hiệu Tập thể “Lao động tiên tiến”.
          Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu Tập thể “Lao động tiên tiến” - UBND huyện tặng giấy khen.
b. Điểm hạn chế
C«ng tác tham mưu với cấp ủy chính quyền xã chưa hiệu quả.
Tỷ lệ giáo viên còn chưa đủ theo quy định.
Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ở một số lớp còn thấp.
Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục đạt chưa cao.
Cơ sở vật chất: Phòng học và phòng làm việc, khu vệ sinh đều là nhà tạm; Đồ chơi ngoài trời và đồ dùng đồ chơi các điểm trường chưa có đủ.
1.2 Môi trường bên ngoài
a. Thời cơ
          Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi đáp ứng nhu cầu phục vụ cho các hoạt động của nhà trường và sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên, sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh nên chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng - giáo dục trẻ được nâng lên, thu hút trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Đội ngũ cán bộ giáo viên đa số trẻ, khỏe nhiệt tình, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá, tốt và nhiều giáo viên tự phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
          b. Thách thức
          Yêu cầu của xã hội ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và liên tục được nâng cao.
Sự phát triển của các nhóm trẻ tư thục ngày càng nhiều, càng có nhiều sự cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng chăm sóc, thu hút phụ huynh đưa trẻ trong độ tuổi trên địa bàn ra lớp đạt chỉ tiêu hàng năm.
Đòi hỏi việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ giáo viên, nhân viên.
Cần huy động sự đầu tư, đóng góp của xã hội đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện dạy học thích ứng với nhu cầu xã hội.
2. Xác định các vấn đề ưu tiên
Xây dựng kế hoạch đào tạo, tăng cường bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có đủ khả năng ứng dụng CNTT tốt để hỗ trợ cho công tác giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của từng trẻ.
Tích cực tham mưu xây dựng kiên cố hóa cơ sở vật chất của trường, phấn đấu năm 2019 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và duy trì vững chắc chuẩn PCGDMNTNT.
Tăng cường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường.
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
1. Sứ mệnh
Tạo dựng một môi trường giáo dục, học tập thân thiện, có nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, có chất lượng giáo dục cao, biết sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, để mỗi trẻ đều được trãi nghiệm có cơ hội phát triển về tư duy và năng lực một cách toàn diện.
2. Tầm nhìn
Trường Mầm non Mùn Chung trở thành một ngôi trường có cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học; có chất lượng về chăm sóc, giáo dục trẻ là môi trường giáo dục đáng tin cậy của các bậc phụ huynh và là nơi đào tạo những con người mạnh khỏe về thể chất, mạnh mẽ về trí lực. Ở đây trẻ được học tập và rèn luyện, giáo viên năng động, tự tin và luôn có khát vọng vươn lên.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường
Tình đoàn kết                                                     Lòng nhân ái
Tinh thần trách nhiệm                                                  Sự hợp tác, nề nếp kỷ cương
Tính trung thực                                                  Khát vọng vươn lên
III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
1.  Mục tiêu
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong thời kì hội nhập.
2. Chỉ  tiêu
2.1 Đội ngũ cán bộ, giáo viên
Xây dựng đội ngũ CBVC đủ về số lượng, có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn khá giỏi, có trình độ tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực, tận tụy yêu nghề mến trẻ, đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trường. Cụ thể:
          Đối với Cán bộ quản lý: 100% trình độ Đại học; 3/3 cán bộ quản lý được bồi dưỡng quản lý về giáo dục; 100% có chứng chỉ A Tin học, có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ cơ bản. Đánh giá chuẩn Cán bộ quản lý hằng năm đều được xếp loại Khá trở lên.
          Đối với Giáo viên: 100% trình độ chuẩn, 80% trở lên có trình độ trên chuẩn, 100% giáo viên có chứng chỉ Tin học, 50% giáo viên có chứng chỉ Ngoại ngữ; 100% giáo viên được đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ loại khá trở lên, trong đó có 15% giáo viên được xếp loại Tốt, không có giáo viên yếu kém. 50% trở lên giáo viên đều xếp loại Khá, Tốt về chuyên môn nghiệp vụ, 30% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 20% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi huyện trở lên. 80% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, trong đó có ít nhất 30% giáo viên được xếp loại giỏi, không có giáo viên không hoàn thành kế hoạch.
2.2 Học sinh
* Quy mô năm 2015-2016
Tổng số: 17 lớp = 393 học sinh, trong đó:
          Huy động học sinh từ 0-5 tuổi: 393/565 đạt tỷ lệ 69,5%,
Huy động trẻ từ 0-2 tuổi: 58/237 đạt 24,5 %
Huy động trẻ từ 3-5 tuổi: 335/328 (07 trẻ nơi khác đến học nhờ)  đạt tỷ lệ 100%.
* Chất lượng chăm sóc, giáo dục
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
Phấn đấu một số chỉ tiêu:
100% trẻ được khám sức khỏe và được theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng.
Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi dưới 5%.
100% trẻ đến lớp được 2 buổi/ ngày và được tổ chức ăn bán trú tại trường;
Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở 5 lĩnh vực giáo dục đều đạt trên 95% trở lên.
Tuyển chọn được các đội tuyển giáo viên, học sinh tham gia các hội thi do ngành tổ chức.
Duy trì bền vững các tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;
Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp;
100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình PCGDMNNT
2.3 Cơ sở vật chất
Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
          Đầu tư xây dựng hệ thống phòng học bộ môn, nhà đa năng, phòng tin học để triển khai có hiệu quả việc giảng dạy các môn tự chọn, năng khiếu.
          Nhu cầu đến năm 2020: Có 17/17 phòng học, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ từ trung tâm đến các điểm trường lẻ được đầu tư xây kiên cố hóa đủ về số lượng và đồng bộ về chất lượng; trang thiết bị phục vụ dạy và học được  trang bị đầy đủ cho 17/17 lớp đảm bảo theo Thông tư 02.
2. Phương châm hành động
Nhà trường hành động với phương châm “Chất lượng chăm sóc giáo dục là danh dự của nhà giáo, nhà trường”
IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục học sinh
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn, có trình độ Tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ.
Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng kiên cố hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, c¸n bé phụ trách cơ sở vật chất, kế toán, nhân viên thiết bị.
4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng.
5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục
Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
* Nguồn lực tài chính hàng năm:
Ngân sách Nhà nước cấp khoảng từ 2 đến 3 tỷ đồng
 Nguồn huy động từ các tổ chức cá nhân, cha mẹ học sinh đạt khoảng 30.000.000 đến 50.000.000 đồng/ 1 năm học.
* Nguồn lực vật chất:
Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.
Trang thiết bị phục vụ dạy và học được trang bị đầy đủ.
Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Ban đại diện CMHS.
6. Xây dựng thương hiệu
Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.
Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và PHHS.
Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.
V. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược
 Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
2. Tổ chức
 Kế hoạch chiến lược được cơ quan chủ quản là phòng GD&ĐT Tuần Giáo phê duyệt.
 Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn, năm học sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược
- Giai đoạn 1: Từ năm 2015 - 2018
- Giai đoạn 2: Từ năm 2018 - 2020
- Giai đoạn 3: Từ năm 2020 - 2025
4. Đối với Hiệu trưởng
 Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
5. Đối với Phó Hiệu trưởng
 Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
6. Đối với tổ trưởng chuyên môn
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên
 Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân kế hoạch dạy học theo từng học kỳ, năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
VI. KẾT LUẬN
Trên đây là những nội dung cơ bản của kế hoạch chiến lược phát triển trường Mầm non Mùn Chung giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến năm 2025 có tính chất định hướng cho từng năm học trong cả giai đoạn đã được tập thể CBGV-NV bàn bạc nhất trí. Do quá trình thực hiện trong thời gian dài có sự thay đổi về môi trường nên cần phải điều chỉnh trong từng năm học. Vậy nhà trường kính đề nghị phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo phê duyệt bổ sung, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mùn Chung quan tâm giúp đỡ để nhà trường thực hiện từng năm và cả giai đoạn.
VII. NHỮNG KIẾN NGHỊ
1. Đối với phòng GD&ĐT Tuần Giáo
Đầu tư cơ sở vật chất như phòng học văn hóa, phòng học bộ môn, các phòng chức năng, các công trình vệ sinh ... theo hướng kiên cố hóa giúp trường đủ các điều kiện tối thiểu để thực hiện kế hoạch.
Bổ sung giáo viên, nhân viên hiện nhà trường còn thiếu tạo điều kiện đủ đội ngũ theo Thông tư liên tịch số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội ban hành quy định vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục Mầm non.
Cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng năm đủ để trường chi phí cho các hoạt động giáo dục.
2. Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mùn Chung
Tăng cường phổ biến đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách của nhà nước về giáo dục đến nhân dân các dân tộc trong xã. Tổ chức có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huy động các nguồn lực ở địa phương đầu tư cho tu sửa cơ sở vật chất để phát triển giáo dục.
Thực hiện các biện pháp huy động và duy trì số lượng học sinh, hỗ trợ nhà trường biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm duy trì giữ vững kết quả phổ cập GDMNTENT của xã.
Quan tâm thường xuyên đến việc bảo vệ trật tự trị an khu trường, đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em Mầm non.
3. Đối với nhà trường
Các đoàn thể trong trường thường xuyên động viên cá nhân thuộc tổ chức khắc phục khó khăn phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Giáo viên chủ nhiệm lớp có kế hoạch triển khai tuyên truyền đến phụ huynh của lớp đầu mỗi năm học để tranh thủ sự ủng hộ của gia đình học sinh và cộng đồng dân cư.
 
                   PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                            Quàng Thị Huệ
 

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Quàng Thị Huệ

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến:

Điều bạn quan tâm nhất là gì?

Chất lượng giáo dục

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giảng dạy

Thương hiệu....