Thi đồ dùng đồ chơi 2018-2019

Thứ tư - 19/02/2020 22:21
Hội thi "Phụ huynh, giáo viên làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cho trẻ Mầm non"
PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG MN MÙN CHUNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:  06/KH-MNMC Mùn Chung, ngày 08 tháng 01 năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi phụ huynh, giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ Mầm non
Năm học 2018-2019

 
 


         
          Căn cứ  Công văn số 46/PGD&ĐT ngày 28/8/2018 của phòng GD&ĐT Tam Dương về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;
          Thực hiện theo kế hoạch năm học và nội quy, quy chế của nhà trường về công tác tự làm đồ dùng đồ chơi dạy học trong trường; Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học 2018-2019;
          Trường Mầm non Mùn Chung phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng Điều lệ tổ chức hội thi phụ huynh, giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ Mầm non cấp trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Phát động phong trào thi đua tự làm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học trong phụ huynh, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non nhằm tạo ra nhiều đồ dùng, đồ chơi bền, đẹp, có giá trị sử dụng cao để nhân rộng cách làm đồ dùng, đồ chơi trong đội ngũ giáo viên và phụ huynh học sinh làm phương tiện hỗ trợ việc nâng cao chất lượng vui chơi, học tập cho trẻ trong trường MN.
Tạo cơ hội cho các bậc cha mẹ, giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong nghiên cứu, cải tiến, tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ phục vụ thiết thực việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo chương trình GDMN.
Thông qua hội thi, tuyên truyền cho phụ huynh và các tổ chức xã hội về trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác giáo dục trẻ, từ đó làm chuyển biến về phong trào xã hội hóa giáo dục, cũng như nhận thức của phụ huynh nhân dân cộng đồng đưa chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ ngày càng cao đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới đi lên của đất nước. Đồng thời qua hội thi cũng là dịp để các bậc cha mẹ ở các nhóm, lớp, các bản giao lưu học hỏi lẫn nhau trong công tác nuôi dạy trẻ.
Đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học tự làm lựa chọn tham gia dự thi phải mang tính thẩm mỹ, an toàn và thân thiện với trẻ.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG DỰ THI
Là phụ huynh, giáo viên các nhóm, lớp thuộc trường Mầm non Mùn Chung; 17/17 nhóm, lớp tham gia dự thi.
 III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC, TRANG PHỤC NỘI DUNG  TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi
a.  Thời gian: Ngày 28/01/2019
Lịch cụ thể như sau:
Từ 08 giờ đến 08 giờ 30 phút: Khai mạc, các đội bốc thăm số thứ tự.
Từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ các đội tham gia dự thi thuyết minh về sản phẩm củ đội, Ban giám khảo chấm lần lượt theo số thứ tự bốc thăm.
Từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút: Ban giám khảo tổng hợp kết quả thi của các đội.
Từ: 10 giờ 30 đến 11 giờ: Tổng kết Hội thi, trao giải.
b.  Địa điểm: Tại trường Mầm non Mùn Chung.
2. Nội dung và hình thức thi
  a) Nội dung: Thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo đối với giáo viên, phụ huynh.
  b) Hình thức: Phụ huynh, giáo viên trưng sản phẩm đồ dùng đồ chơi tự tạo theo chủ đề (mỗi chủ đề 01 bộ đồ dùng và 01 bộ đồ chơi). Các đội tham gia thi thuyết minh tên, nguyên liệu, công dụng của sản phẩm (mỗi đội 01 người đại diện lên thuyết minh về sản phẩm).
3. Thang điểm đánh giá
a. Thang điểm đánh giá đồ dùng, đồ chơi tự làm
- Đồ dùng, đồ chơi tự làm của giáo viên: Thang điểm 10 điểm.
b. Phiếu chấm đồ dùng, đồ chơi
Tính sư phạm (2 điểm): Đồ dùng, đồ chơi cung cấp kiến thức chính xác, khoa học và tạo hứng thú, thu hút trẻ tích cực hoạt động; kích thích tính tò mò, khám phá, ham hiểu biết của trẻ.
Tính kỹ thuật (2 điểm): Đồ dùng, đồ chơi  dễ làm, có thể phổ biến cho nhiều người làm. Có loại đồ dùng, đồ chơi được làm công phu, thể hiện sự khéo léo, tinh xảo về kỹ thật lắp ghép, gắn kết các chi tiết, họa tiết cân đối. Nội dung sắp xếp hợp lý theo môn học, trò chơi. Khuyến khích đồ dùng, đồ chơi động, có tiếng kêu. 
Tính thẩm mỹ (1 điểm): Đồ dùng, đồ chơi tự làm có kích thước phù hợp, hình thức đẹp. Bố cục cân đối, hài hòa, màu sắc rực rỡ, tác động mạnh đến nhận thức của trẻ,  phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.
Tính kinh tế (1 điểm): Đồ dùng, đồ chơi được làm bằng  nguyên vật liệu thiên nhiên, dễ tìm, dễ mua, dễ thay thế, giá thành thấp.
Tính sáng tạo (1,5 điểm): Đồ dùng, đồ chơi mới về loại hình, sáng tạo, độc đáo về nội dung, kỹ thuật; chưa ai làm ra hoặc đã sản xuất ứng dụng hoặc được cải tiến từ mẫu hiện có nhưng có tính giáo dục tốt, tiện dụng.
Giá trị sử dụng (1,5 điểm): Đồ dùng, đồ chơi  bền đẹp, có giá trị sử dụng lâu dài, dễ cất giữ và bảo quản. Có thể sử dụng  đồ dùng, đồ chơi vào nhiều mục đích khác nhau (học tập, vui chơi, mọi lúc, mọi nơi).
Tính an toàn (1 điểm): Đồ dùng, đồ chơi an toàn khi sử dụng; đảm bảo vệ sinh, không mất an toàn, không gây độc hại, thân thiện với trẻ.
4. Dự kiến xếp giải
Thang điểm xếp giải
- Giải xuất sắc các sản phẩm đều đạt điểm tối đa. Tổng 10 điểm
- Giải A: Từ 9 -10 điểm
- Giải B: 8- 8,9 điểm
- Giải C: Từ 7-7,9 điểm
Cơ cấu giải thưởng
- Giải xuất sắc: 01 giải x 500.000đ = 500.000đ
- Giải A: 04 giải x 300.000 = 1.200.000đ
- Giải B: 05 giải x 250.000 = 1.250.000đ
- Giải C: 07 giải x 200.000 = 1.400.000đ
Tổng tiền thưởng: 4.350.000đ
Dự trù kinh phí
Trang trí khánh tiết, nước uống, pin míc: 500.000đ
Tiền thưởng cho các giải: 4.350.000đ
Trang phục học sinh văn nghệ chào mừng: 500.000đ
In giấy khen: 100.000đ
Tổng chi: 5.450.000đ (Năm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)
Kinh phí tổ chức Hội thi chi từ quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018-2019.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường
Xây dựng kế hoạch, đồng thời phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên và Ban đại diện cha mẹ học sinh để triển khai, tổ chức Hội thi.
Thành lập Ban tổ chức.
Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội thi.
2. Đối với Ban Đại diện cha mẹ học sinh
- Phối hợp với nhà trường xây dựng kế hoạch, thời gian, nội dung, hình thức tổ chức.
- Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội thi.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban đại diện CMHS phối hợp với cán bộ giáo viên, nhân viên chuẩn bị các điều kiện đề tổ chức Hội thi.
3. Đối với các lớp
- Giáo viên xây dựng kế hoạch, nghiên cứu ý tưởng, tổ chức họp phụ huynh triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi của nhà trường và Ban đại diện CMHS.
- Phụ huynh chuẩn bị nguyên vật liệu, tham gia làm đồ dùng đồ chơi cùng giáo viên chủ nhiệm.
4. Phân công nhiệm vụ
Trang trí khánh tiết; Phông chữ  “Hội thi phụ huynh làm đồ dùng đồ chơi tự tạo năm học 2018-2019”  Cờ, hoa…; kê bàn ghế đại biểu, Ban giám khảo (Đoàn thanh niên, phụ huynh lớp lớn trung tâm)
Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo đ/c Quàng Thị Huệ.
Xây dựng kịch bản chương trình hội thi Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy, Cao Đăng Tuyên.
Dẫn chương trình  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy.
Chuẩn bị loa đài: Tổ hành chính, phụ huynh lớp nhỡ trung tâm.
Điều khiển loa đài: Phước, Tỉnh.
Tiếp tân: Lả C – Chiểu – Xôm
Bê quà: Lượng, Tâm, phụ huynh lớp bé.
Trên đây là nội dung Điều lệ Hội thi phụ huynh, giáo viên làm đồ dùng đồ chơi cấp trường của trường Mầm non Mùn Chung năm  học 2018 - 2019./.
 
  Nơi nhận:  
- CBGV;
- Lưu: VT. HSTC.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Quàng Thị Huệ
 
 
 

Tác giả bài viết: Quàng Thị Huệ

Nguồn tin: Trường MN Mùn Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chiềng ban

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến:

Điều bạn quan tâm nhất là gì?

Chất lượng giáo dục

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giảng dạy

Thương hiệu....