Bổ sung kế hoạch chiến luọc năm học 2019-2020

Thứ sáu - 27/03/2020 11:21
Bổ sung kế hoạch chiến lược 2019-2020
PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG MN MÙN CHUNG

 
 
 

Số:    /KH-MNMC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Mùn Chung, ngày 17  tháng 9  năm 2019
 
BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG MẦM NON MÙN CHUNG
NĂM HỌC 2019-2020
 
           Trường Mầm non Mùn Chung được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số: 535/QĐ-UBND ngày 18/8/2007 của UBND huyện Tuần Giáo. Sau 12 năm thực hiện nhiệm vụ với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhưng nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo, của Đảng chính quyền xã và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh giúp nhà trường từng bước phát triển hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường. Đến nay nhà trường duy trì ổn định các hoạt động, đang đầu tư nâng cao chất lượng phấn đấu trường được kiểm định chất lượng và công nhân đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong năm học 2019-2020.
          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020, đã xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.
          Năm học 2019-2020 trường Mầm non Mùn Chung bổ sung kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường như sau:
I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
1. Môi trường bên trong
a) Điểm mạnh
Năm học 2018-2019
* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
Trường có CB GV CNV: 34; trong đó: CBQL 03; GV 25;  NV 06.
Trình độ chuyên môn CBGV: 100% đạt chuẩn, trong đó có 85,7 % trên chuẩn.
Nhà trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi, thực hiện đúng tiến độ. Chỉ đạo các đoàn thể, tổ khối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt.
Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên theo qui định của Điều lệ Trường Mầm non và Pháp lệnh Cán bộ Công chức.
Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý. Quan hệ công tác, lề lối làm việc trong nhà trường có nề nếp.
Thực hiện tốt việc bảo quản tài sản của trường, nâng cao việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, có đầy đủ sổ theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.
Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định hiện hành.
Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và qui định của nhà nước.
Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, có tinh thần học hỏi, giúp đở, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.
* Về học sinh
Tổng số: 16 nhóm lớp = 407 học sinh (Nhà trẻ 04 nhóm = 105 trẻ, Mẫu giáo 13 lớp = 302 trẻ). 407/407 trẻ được học 2 buổi trên ngày.
100% trẻ được ăn bán trú tại trường.
100% trẻ được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và được đảm bảo an toàn về tính mạng.
Tổng số trẻ được khám sức khỏe chuyên khoa: 407 trẻ, tỷ lệ: 100%
          Hội thi “Bé vui khỏe” cấp trường có 15/17 nhóm, lớp tham gia
Có đội tuyển tham gia hội thi “Bé vui khỏe” cấp huyện, kết quả đạt giải Ba đồng đội.
* Về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng đồ chơi
Tổng số phòng học: 16, Trong đó: Kiên cố 12, bán kiên cố 05 phòng, nhà ba cứng 0 phòng.
Sân chơi từ trung tâm đến các điểm lẻ đều được láng xi măng và có đồ chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động vui chơi.
Phòng công vụ cho giáo viên: 3 phòng, trong đó : 3 phòng bán kiên cố;
Trường có 6 công trình vệ sinh đạt chuẩn theo quy định, trong đó đạt chuẩn theo hướng 3 cứng 1. Có 6 công trình nước sạch hợp vệ sinh.
16/16 nhóm, lớp có đủ đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại thông tư 02.
* Về thành tích
          Năm học 2018 - 2019 trường được UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”
b)  Hạn chế
Tổ chức quản lý của BGH nhà trường: Trường có nhiều điểm trường lẻ nên việc nắm bắt và kiểm tra chưa nhiều và chưa được thường xuyên.  
Chất lượng đội ngũ:  Thiếu linh hoạt sáng tạo trong đổi mới dạy học.
Chất lượng trẻ: Kết quả tham gia hội thi cấp huyện còn thấp, khả năng nói Tiếng việt của học sinh dân tộc thiểu số còn hạn chế.
Cơ sở vật chất: Mùn Chung là một địa phương còn có nhiều hộ nghèo, điều kinh tế còn khó khăn việc huy động phụ huynh đóng góp để đầu tư mua sắm các thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học và tu sữa nhỏ còn rất khó khăn.
Địa bàn không tập trung nên trường có nhiều điểm lẻ, vẫn còn tình trạng lớp ghép 3-4  độ tuổi phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cũng như công tác quản lý.
2. Môi trường bên ngoài
a. Thời cơ
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND huyện Tuần Giáo; phòng giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo, cùng với sự quan tâm của Đảng Ủy, HĐND, UBND xã Mùn Chung, sự ủng hộ của các trưởng bản và đông đảo các bậc cha mẹ học sinh.
Đa số giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn trở lên, có ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với trường, với lớp, với học sinh. Cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Cơ sở vật chất đã được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu dạy và học.
2. Thách thức
Cơ sở vật chất một số điểm bản và trung tâm cần được đầu tư xây dựng kiên cố.
Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong giai đoạn tới.
Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên hạn chế.
3. Xác định các vấn đề ưu tiên
giáo viên có đủ khả năng ứng dụng CNTT tốt để hỗ trợ cho công tác giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của từng trẻ.
Tích cực tham mưu xây dựng kiên cố hóa cơ sở vật chất của trường, phấn đấu năm 2019 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và duy trì vững chắc chuẩn PCGDMNTNT.
II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2019-2020
  1. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
1.1 Các hoạt động chuyên môn
Nội dung Đăng ký Số lượng Tỷ lệ (%)
Trình độ đào tạo CBGVNV Đại học 23 33 69,7
Cao đẳng 4 33 12,1
Trung cấp 2 33 6,1
Chưa qua ĐT 4 33 12,1
Chất lượng chuyên môn Giỏi 13 33 39,4
Khá 14 33 42,4
Đạt 06 33 18,2
Hồ sơ Tốt 11 33 33,3
Khá 16 33 48,5
Đạt 06 33 18,2
Hội thi giáo viên dạy giỏi Trường 05 24 20,8
Huyện 06 24 25
Tỉnh 01 24 4,2
Hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường (16 lớp) Nhất 01 16 6,2
Nhì 03 16 18,8
Ba 04 16 25
KK 08 16 50
Ứng dụng CNTT Soạn bài trên máy tính 27 27 100
Thiết kế và dạy trình chiếu 15 27 55,5
Khai thác, sử dụng và quản lý trên phần mềm 29 29 100
 1.2 Xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp
a, Chỉ tiêu, nội dung
100% CBQL, GV được đánh giá, xếp loại theo Chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non; 100% CBQL, GV biết cách tìm thông tin minh chứng và lưu giữ hồ sơ.
04/27 CBQL, GV xếp loại tốt đạt 14,8%.
11/27 CBQL, giáo viên xếp loại Khá trở lên đạt 40,8%
12/27 CBQL, giáo viên xếp loại Đạt chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non đạt 44,4%, không có CBQL, GV xếp loại Chưa đạt.
  1. Học sinh
2.1 Chất lượng chăm sóc
404/404 trẻ được ăn bán trú tại trường đạt 100%
 
Chất lượng
Tổng số Trẻ đạt % Trong đó
Nhà trẻ Mẫu giáo
Trẻ đạt % Trẻ đạt %
 
Cân nặng
Bình thường 404 376 93,1 105 92,1 271 93,4
SDD thể nhẹ cân 404 28 6,9 9 7,9 19 6,6
Chiều cao Bình thường 404 370 91,6 103 90,4 267 92,1
SDD thể thấp còi 404 34 8,4 11 9,6 23 7,9
 
Cân nặng/
Chiều cao
Bình thường 404 403 99,75     289 99,7
Thừa cân 404 1 0,25     1 0,5
Béo phì 404 1 2,25     1 0,25
SDDTGCMĐ nhẹ cân 154 11 7,1     11 7,1
BMI Bình thường 154 143 92,9     143 92,9
Thừa cân 154 2 1,3     2 1,3
Béo phì 154 1 0,65     1 0,65
Bé an toàn 404 404 100 114 100 290 100
Bé sạch 404 385 95,3 97 93,3 288 96
         100% trẻ đến trường được chăm sóc - nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, bạo lực học đường; 100%  trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.
Có  16/16 nhóm, lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường, nhà bếp; 03/03 bếp ăn tập thể của trường thực hiện lưu mẫu thức ăn, công khai chế độ ăn hằng ngày và ký kết hợp đồng mua thực phẩm sạch.
Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra và khám sức khỏe chuyên khoa 1-2 lần/năm; Có 16/16 nhóm, lớp được công nhận “Lớp học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” và phòng chống bạo lực học đường trong trường Mầm non.
2.2 Chất lượng giáo dục
Phấn đấu đến cuối năm học: Có 100% trẻ được đánh giá theo các chỉ số sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi, có 364/404 trẻ = 90,1% đạt các mục tiêu  và các chỉ số phát triển phù hợp theo từng độ tuổi, cụ thể:
Nhà trẻ: 98/114 trẻ, đạt 86%
Trẻ 3 tuổi: 85/94 trẻ, đạt 90,4
Trẻ 4 tuổi: 88/96 trẻ, đạt 93,6%
Trẻ 5 tuổi: 93/100 trẻ đạt 93%
100% trẻ dân tộc được dạy tăng cường tiếng việt.
404/404 trẻ được giáo dục kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. 100% trẻ được giáo dục lồng ghép các vấn đề về giới và giới tính.
100/100 trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 được giáo dục kỹ năng xã hội.
Phấn đấu trẻ đạt danh hiệu bé ngoan 382/404 đạt 94,6%.
Phấn đấu tỷ lệ chuyên cần đạt 95% trở lên.
03/03 trẻ khuyết tật được giáo dục hòa nhập và được hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định.
100% trẻ được giáo dục bản sắc văn hóa địa phương.
Chất lượng các hội thi: Tổ chức 14/16 nhóm, lớp tham gia Hội thi chuyên đề vận động cấp trường (có 135/404 trẻ tham gia); Bồi dưỡng cho 09-12 trẻ tham gia hội thi “Bé khỏe bé ngoan” cấp huyện.
  1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học
3.1 Xây dựng cơ sở vật chất
Tu sửa, nâng cấp sân chơi, nhà vệ sinh điểm trường Ta lếch.
Xây dựng thư viện thân thiện tại trung tâm và các điểm trường Phiêng Pẻn, Ta Lếch, Huổi Cáy, Co Sản.
Trồng cây bóng mát, cây ăn quả, trồng hoa, làm vườn rau ở trung tâm và tất cả các điểm trường.
Trung tâm và 5 điểm trường lẻ có đầy đủ các bảng biểu tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ.
3.2 Tham mưu mua sắm, tự làm các trang thiết bị phục vụ dạy và học
16/16 nhóm, lớp có đủ thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi theo quy định tại thông tư 02/2010, Điểm trường chính và  5/5 điểm tường có đồ chơi ngoài trời.
100% giáo viên sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.
100% giáo viên tham gia Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường.
Mỗi giáo việc tự làm 01 bộ đồ dùng hoặc bộ đồ chơi/ chủ đề.
100% phụ huynh các lớp ủng hộ nguyên vật liệu phế thải và làm đồ dùng, đồ chơi cùng giáo viên.
  1. Công tác xã hội hóa giáo dục
100% phụ huynh học sinh nhiệt tình tham gia đóng góp, ủng hộ công tác xã hội hóa giáo dục.
Huy động các khoản thu XHH từ cha mẹ học sinh với chỉ tiêu phấn đấu: Huy động ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh: 35.000.000đ.
Cơ sở vật chất ở các điểm bản Ta Lếch, Huổi Cáy, Phiêng Pẻn và Trung tâm được tu sửa cải tạo nâng cấp đảm bảo sạch sẽ, khang trang, an toàn.
5. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Năm học 2019-2020 hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm định chất lượng giáo dục đạt Mức 2 và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo đúng kế hoạch, cụ thể:
Phấn đấu 5/5 tiêu chuẩn đạt từ Mức 2 trở lên, thu thập đủ thông tin minh chứng theo quy định.
Tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 25/27 đ/c đạt 92,5%.
Có 3/3 CBQL đạt chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng xếp loại khá trở lên trong đó có ít nhất 1/3 đồng chí đạt loại tốt.
Có 50% giáo viên xếp loại khá trở lên trong đó 15% trở lên giáo viên xếp loại Tốt.
Có đủ phòng học và các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu dạy và học đảm bảo quy định Điều lệ trường Mầm non; 100% các lớp có đủ thiết bị ĐDĐC.
Phấn đấu có 90% trở lên trẻ khỏe mạnh, chiều cao, cân nặng phát triển bình thường; tỷ lệ chuyên cần đạt trên 95%; Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMNTENT đạt 95% trở lên.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRONG NĂM HỌC
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm soc, giáo dục trẻ
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá sự phát triển của trẻ theo mục tiêu trong chương trình giáo dục dục mầm non. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn; có trình độ Tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ.
Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng kiên cố hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách cơ sở vật chất, kế toán, nhân viên bảo vệ.
4. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục
Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
+ Nguồn lực tài chính:
   Ngân sách Nhà nước cấp khoảng từ 3,5 đến 4,2 tỷ đồng
   Ngoài ngân sách xã hội hóa đạt khoảng 38.500.000 đồng chi cho tu sửa cơ sở vật chất (100.000đ/HS).
+ Nguồn lực vật chất:
Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.
Trang thiết bị phục vụ dạy, học.
Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.
5, Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn Quốc gia
Triền khai thực hiện Thông tư 19/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
Rà soát các tiêu chí để xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí đánh giá. Xây dựng bộ hồ sơ quản lý nhà trường và hồ sơ chuyên môn của giáo viên đảm bảo tính đồng bộ, khoa học.
Đề nghị cấp có thẩm quyền đánh giá ngoài và thẩm định công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm soc, giáo dục trẻ
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá sự phát triển của trẻ theo mục tiêu trong chương trình giáo dục dục mầm non. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ
Quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên bồi dưỡng, hoàn thiện các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp, đảm bảo việc thăng hạng chức danh danh nghề nghiệp và đảm bảo trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục mới.
Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho những giáo viên mới, giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của nhà trường đáp ứng yêu cầu cho hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ  tại trường. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động BDTX cho đội ngũ nhà giáo qua các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, qua dự giờ, thăm lớp, qua tổ chức tham quan học học tập các trường trong huyện...
Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hình thức nghiên cứu bài học tại các giò sinh hoạt chuyên môn tổ và chuyên môn trường.
BGH thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của giáo viên dưới các hình thức: Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất. Sau mỗi lần kiểm tra tổ kiểm tra góp ý rút kinh nghiệm trực tiếp với từng giáo viên, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh những sai sót, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiêu biểu về chuyên môn.
Phát động các phong trào thi đua, Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hội thi cho giáo viên như Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi tạo môi trường và làm đồ dùng đồ chơi tự tạo ngay từ đầu năm học để giáo viên chủ động đầu tư và có kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân; Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt Hội thi làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường ở cấp trường.
Tăng cường chỉ đạo đội ngũ CBQL, GV ứng dụng CNTT trong công tác soạn giảng, thiết kế và sử dụng trình chiếu trong các hoạt động giáo dục, công tác quản lý trẻ em, quản lý đội ngũ và công tác bán trú, cập nhật các trang web của ngành, trường… Nhà trường thành lập tổ cốt cán tin học, thường xuyên bồi dưỡng cho giáo viên ứng dụng CNTT, phân công CB, GV sử dụng CNTT linh hoạt kèm cặp, bồi dưỡng cho những giáo viên còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT.
Tập trung bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDMN, nhà trường chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân. Đặc biệt là quản lý tốt việc tự học, học tập trung của CBQL,GV tại trường.
Hiệu trưởng quán triệt đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật tới toàn thể CBGNNV để nắm bắt được các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, của ngành.
Nhà trường phối hợp với công đoàn và các đoàn thể thường xuyên giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong làm việc cho cán bộ giáo viên.
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục
Phối kết hợp chặt chẽ với Bí thư chi bộ, trưởng bản, ban đại diện cha mẹ học sinh để tuyên truyền vận động nhân dân, phụ huynh tham gia lao động, đóng góp kinh phí kết hợp với kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp để xây dựng cảnh quan trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học.
Huy động ngày giờ lao động của CB, GV, NV vào những thời điểm thích hợp để trồng, chăm sóc cây, vườn rau, vườn hoa...Giao việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh cụ thể tới từng giáo viên, nhân viên, từng điểm trường.
Chỉ đạo giáo viên lập các góc tuyên truyền phù hợp với điều kiện, vị trí, không gian của lớp, điểm trường để cha mẹ và cộng đồng cùng nắm được kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo khoa học.
4. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục
Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
+ Nguồn lực tài chính:
   Ngân sách Nhà nước cấp khoảng từ 3 đến 3,5 tỷ đồng
   Ngoài ngân sách xã hội hóa đạt khoảng 35.000.000 đồng chi cho tu sửa cơ sở vật chất (100.000đ đến 120.000đ/HS).
+ Nguồn lực vật chất:
Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.
Trang thiết bị phục vụ dạy, học.
Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.
5. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia
Phối kết hợp giữa chính quyền với công đoàn và các đoàn thể trong trường tích cực giáo dục tư tưởng đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ.
Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cá nhân, tổ chức, đoàn thể và nhân dân nhận thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và duy trì các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
Họp Hội đồng trường phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường, thống nhất thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng. Xây dựng kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, học kỳ và xuyên suốt cho cả năm học.
Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức cho cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Thực hiện nghiêm quản lý của cấp trên, đảm bảo quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 
Thực hiện nghiêm túc việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục. Nâng cao công tác tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý.
Tham mưu các cấp trang cấp đủ đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục.
Duy trì tốt mối quan hệ gia đình - nhà trường - xã hội nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng môi trường giáo dục.
Trên đây là những nội dung giải pháp bổ sung kế hoạch chiến lược phát triển trường Mầm non Mùn Chung năm học 2019-2020 đã được tập thể CBGV-NV bàn bạc nhất trí. Nhà trường đề nghị Phòng GD&ĐT Tuần Giáo phê duyệt bổ sung để nhà trường thực hiện trong năm học.
 
                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
    
            Quàng Thị Huệ

Tác giả bài viết: Quàng Thị Huệ

Nguồn tin: Trường MN Mùn Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến:

Điều bạn quan tâm nhất là gì?

Chất lượng giáo dục

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giảng dạy

Thương hiệu....