Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

Thứ tư - 19/02/2020 22:25
Môt số giải pháp nâng cao chất lượng CSGD trẻ trường MN Mùn Chung năm học 2018-2019
THAM LUẬN
“Đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường Mầm non

 
 
 
Kính thưa quý vị đại biểu! 
Thưa toàn thể Hội nghị!
Được sự cho phép của Ban tổ chức, tôi xin thay mặt trường Mầm non Mùn Chung tham luận về “Đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường Mầm non
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Hiện nay ở một số trường vùng sâu, vùng xa chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ còn thấp so với yêu cầu của sự phát triển. Chính vì vậy, để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng chăm sóc, giáo dục trong trường Mầm non, hướng tới người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có những giải pháp đổi mới trong công tác quản lý của nhà trường, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục Mầm non một cách khoa học và có hiệu quả, phù hợp với từng độ tuổi nhằm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Do đó, năm học 2018-2019 trường MN Mùn Chung đã thực hiện “Đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường Mầm non. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ chúng tôi đã xác định được những thuận lợi và khó khăn như sau:
 Thuận lợi
Năm học 2018-2019, trường Mầm non Mùn chung có 17 nhóm, lớp với 407 trẻ, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 75,8% (trong đó độ tuổi nhà trẻ đạt 47,5%, mẫu giáo đạt 100%, riêng mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%).
Công tác GD&ĐT nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục, các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương.
Cơ sở vật chất, thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu tối thiểu để thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
CBQL,GV đã được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm.
Nhà trường thực hiện khá tốt công tác công tác XHH giáo dục.
 Khó khăn
Trường Mầm non Mùn Chung thuộc địa bàn xã Mùn Chung, là một trong những xã ĐBKK của huyện Tuần Giáo, địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, giao thông đi lại khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 70%.
Về cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị, phương tiện dạy học, sân chơi, nhà vệ sinh ở 1 số điểm trường chưa đáp ứng được yêu cầu, việc quy hoạch mặt bằng cho xây dựng trường lớp còn gặp không ít khó khăn.
Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá giáo viên gặp nhiều khó khăn do trường có nhiều điểm bản.
Thưa toàn thể Hội nghị!
Để khắc phục được thực trạng và những khó khăn trên trường Mầm non Mùn Chung đã thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
Giải pháp 1: Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với phụ huynh, các cơ quan ban ngành trên địa bàn
Thực hiện tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ năm học: Hằng năm căn cứ công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT nhà trường đã xây dựng dự thảo lần 1 kế hoạch thực hiện nhiệm năm học phù hợp với điều kiện của nhà trường, sau đó lấy ý kiến của CBQL,GV,NV; tiếp tục hoàn thiện dự thảo lần 2 và thông qua Hội đồng trước khi trình các cấp phê duyệt kế hoạch.
Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo quy hoạch và giải phóng mặt bằng tại trung tâm và quy hoạch bổ sung diện tích cho một số điểm trường lẻ để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.
Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn xã và các bậc phụ huynh tuyên truyền vận động trẻ ra lớp, duy trì sĩ số học sinh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trong trường học.
 Phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tổ chức các Hội thi như: "Hội thi phụ huynh, giáo viên làm đồ dùng đồ chơi tự tạo"; Hội thi "Bé vui khỏe" cấp trường; Hội thi " Giáo viên dạy giỏi" cấp trường…
Giải pháp 2: Thực hiện cải cách hành chính
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính bảo đảm thời gian, chất lượng, đúng quy trình, thủ tục, nhiệm vụ được phân công và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm dân chủ, thống nhất. Thực hiện đổi mới lề lối làm việc, nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở. Tăng cường kiểm tra công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công khai minh bạch về tài chính nhằm sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao.
Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ, quản lý hành chính. Lưu trữ, sử dụng hồ sơ sổ sách chuyên môn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức, gây áp lực cho giáo viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trang web của trường.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo có phẩm chất, trình độ và năng lực phù hợp với vị trí việc làm.
        Giải pháp 3: Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch sát với đối tượng trẻ. Giao chỉ tiêu chất lượng cho từng khối, lớp. Công khai mục tiêu của các độ tuổi, coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của các lớp; là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo viên.
         Huy động mọi nguồn lực tổ chức tốt cho trẻ ăn bán trú tại trường. Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý chất lượng bữa ăn của trẻ tại trường. Kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục các yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.
         Đẩy mạnh xây dựng và sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục gắn với đặc trưng văn hóa địa phương. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Triển khai hiệu quả mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
        Chú trọng thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật có chất lượng. Thực hiện tốt các chính sách đối với trẻ khuyết tật.
        Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với sự phát triển của trẻ.
        Giải pháp 4: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ bảo đảm trung thực, khách quan
        Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra xuyên suốt cho cả năm học, đánh giá có trọng tâm, trọng điểm phù hợp từng đối tượng. Quan tâm đến lưu trữ các minh chứng để việc đánh giá đảm bảo tính sát thực.
        Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ theo nhiều hình thức như kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, nhằm hỗ trợ chuyên môn, chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực cũng như những sai phạm trong chuyên môn. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi được kiểm tra, tư vấn.
        Thực hiện đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá giáo viên MN theo hướng phát triển năng lực giáo viên, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, việc đánh giá sát với thực tế, tránh hình thức và không chạy theo thành tích.
         Giải pháp 5: Đẩy mạnh công tác truyền thông và xã hội hóa giáo dục
         Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát và phản biện của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục tại trường MN. Tăng cường tính chủ động trong công tác tuyên truyền, chú ý tuyên truyền về vai trò, vị trí của GDMN; những chủ trương đổi mới GDMN, những hoạt động nổi bật trong năm học.
        Thường xuyên đăng các tin, bài trên trang web của trường, làm phong phú, sinh động các góc tuyên  truyền nhằm giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu thương quý trọng mọi người xung quanh.
        Quan tâm bổ sung các thiết bị, đồ dùng, thuốc phục vụ cho hoạt động y tế trường học. Tham mưu với các cấp đầu tư nguồn kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Vận động phụ huynh đóng góp kinh phí, ngày công lao động để tu sửa, cải tạo khuôn viên trường, lớp; ủng hộ các nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác dạy và học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
         Sau khi thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, nhà trường đã đạt được những kết quả như sau:
        100% cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, chấp hành tốt kỷ cương, nề nếp nhà trường. 100% CBQL,GV có chứng chỉ tiếng dân tộc, 87,5% CBQL, GV đạt trình độ trên chuẩn, có 12 GV dạy giỏi các cấp (trong đó có 01 GV tham gia GVDG cấp tỉnh và được công nhận).
        Các lớp có đủ đồ dùng phục vụ học tập và vui chơi của trẻ, cụ thể giáo viên đã kết hợp với phụ huynh các lớp làm được hơn 300 bộ đồ dùng, đồ chơi tự tạo từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương; 100% trẻ được đảm bảo an toàn, không có dịch bệnh, ngộ độc xảy ra; số lượng trẻ tham gia Hội thi cấp trường ngày càng tăng và đạt kết quả cao hơn so với năm học trước, trường đạt giải Ba đồng đội Hội thi Bé vui khỏe cấp huyện.
        Huy động số lượng học sinh ra lớp đạt 100% kế hoạch giao. Tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần đạt 96% trở lên. Tỷ lệ trẻ có chiều cao, cân nặng bình thường đạt 95,2%, tỷ lệ trẻ SDD và thấp còi giảm 6,7% so với đầu năm; Chất lượng giáo dục cuối độ tuổi đạt từ 92% trở lên, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi.
        Trong năm học trường được UBND xã Mùn Chung quy hoạch và giải phóng mặt bằng xây dựng điểm trường chính với tổng diện tích 4.224m2, quy hoạch bổ sung cho điểm bản Co Sản 120m2 để xây dựng cải tạo khuôn viên, nâng cấp CSVC. Quỹ trò nghèo vùng cao hỗ trợ kinh phí ăn bán trú cho trẻ nhà trẻ và kinh phí tổ chức Tết trung thu, tất niên với tổng kinh phí 94,1 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên hỗ trợ kinh phí mua sắm 01 bộ đồ chơi ngoài trời với 04 chủng loại, tổng kinh phí 80 triệu đồng, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ 150 suất quà trung thu cho học sinh; Phụ huynh nhận thức và có trách nhiệm trong việc phối hợp với nhà trường và giáo viên để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ một cách toàn diện, do đó chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường Mầm non Mùn Chung ngày càng được nâng cao.
Thưa toàn thể Hội nghị!
         Như vậy để công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường Mầm non thật sự đạt hiệu quả, đòi hỏi các trường trong địa bàn huyện cần có những giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Năm học mới 2019-2020 đã đến, trường Mầm non Mùn Chung huyện Tuần Giáo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo “Đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường Mầm non” góp phần thực hiện thành công các mục tiêu giáo dục và đào tạo của huyện Tuần Giáo.
         Trên đây là tham luận về Đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường Mầm non của trường Mầm non Mùn Chung huyện Tuần Giáo. Rất mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của quý vị đại biểu tham dự hội nghị.
         Xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!  

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả bài viết: Quàng Thị Huệ

Nguồn tin: Trường MN Mùn Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến:

Điều bạn quan tâm nhất là gì?

Chất lượng giáo dục

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giảng dạy

Thương hiệu....